جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالجليل بن محمد بن عبدالجليل انصاري قرطبي نحوي. رجوع به عبدالجليل... شود.

کلمات مشابه