جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عبدالجباربن ابي بکربن محمد صقلي شاعر. رجوع به ابن حمديس... و رجوع به عبدالجبار... شود.

کلمات مشابه