جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عباس بن محمد بن ابي منصور عصاري. رجوع به عباس... شود.

کلمات مشابه