جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عامربن سباق اليمامي. محدث است و از يحيي بن کثير روايت کند.

کلمات مشابه