جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عاضد بالله. عبدالله بن عيسي. آخرين خلفاي فاطمي مصر. رجوع به عاضد... شود.

کلمات مشابه