جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) عادل. عبدالله بن يعقوب بن منصور... رجوع بعادل... شود.

کلمات مشابه