جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبخورش در لغت نامه دهخدا

آبخورش

[خوَ / خُ رِ] (اِ مرکب) در تداول عامه به معني نصيب و قسمت.
- آب خورش کسي از جايي کنده شدن؛ از آنجاي کوچ کردن و رفتن او.

کلمات مشابه