جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) طيب بن اسماعيل بن ابراهيم الذهلي. رجوع به طيب... شود.

کلمات مشابه