جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) طلحه بن مصرف بن عمروبن کعب. رجوع به طلحه... شود.

کلمات مشابه