جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) صدقه بن موسي. محدث است و از او عبدالصمدبن عبدالوارث روايت کند.

کلمات مشابه