جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) صدرالافاضل خوارزمي. رجوع به قاسم بن حسين بن محمد خوارزمي... شود.

کلمات مشابه