جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) شيباني. رجوع به شيباني ابومحمد... شود.

کلمات مشابه