جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) شنتريني. عبدالله بن محمد بن صاره البکري الاندلسي. شاعر. رجوع به عبدالله بن محمد بن صاره... شود.

کلمات مشابه