جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) شرحبيل بن شريک المعافري. محدث است و از او حيوه بن شريح روايت کند.

کلمات مشابه