جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) شجره البزّار. محدث است و از او بکربن مضر روايت کند.

کلمات مشابه