جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) سهل بن هارون بن راهبون فارسي دشت ميشاني. رجوع به سهل... شود.

کلمات مشابه