جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) سهل بن عبدالله بن يونس بن عيسي بن عبدالله بن رفيع تستري. رجوع به سهل... شود.

کلمات مشابه