جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) سليمان القافلاني. محدث است و عباس بن فضل از او روايت کند.

کلمات مشابه