جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) سليمان بن مهران الاسدي دماوندي کوفي. مشهور به اعمش. رجوع به اعمش دماوندي سليمان بن مهران شود.

کلمات مشابه