جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) سفيان بن عيينه بن ابي عمران هلالي. رجوع به سفيان... و رجوع به ابن عيينه... شود.

کلمات مشابه