جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) سعيدبن مسيب بن حزن بن ابي وهب. محدث است. رجوع به سعيد... شود.

کلمات مشابه