جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) سعدبن حسن بن سليمان توراتي. رجوع به سعد... شود.

کلمات مشابه