جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) سدي. رجوع به اسماعيل بن عبدالرحمن مفسر معروف به سدي و مکني به ابومحمد شود.

کلمات مشابه