جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) سبط الخياط عبدالله بن علي. رجوع به عبدالله بن علي... و رجوع به سبط الخياط... شود.

کلمات مشابه