جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) زين الدين علي بن محمد بن علي عاملي. رجوع به علي... شود.

کلمات مشابه