جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) زيلعي. رجوع به عثمان بن علي زيلعي... شود.

کلمات مشابه