جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) زهيربن محمد بن قمير مروزي. رجوع به زهير... شود.

کلمات مشابه