جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ريغي بن عبدالله بن ابراهيم. قاضي اسکندريه بود و اولاد او نيز بدانجا همين مقام داشته اند.

کلمات مشابه