جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) رشيدي يا ارشدي سمرقندي. رجوع به رشيدي... شود.

کلمات مشابه