جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) رشيدي السمرقندي. رجوع به رشيد... شود.

کلمات مشابه