جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) رشيد هارون بن مهدي بن منصور. رجوع به هارون الرشيد... شود.

کلمات مشابه