جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) رشيد عبدالواحد. دهمين از امراي موحدي مغرب. رجوع به رشيد... شود.

کلمات مشابه