جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) رشاطي. رجوع به عبدالله بن علي بن عبدالله بن علي اندلسي مري... شود.

کلمات مشابه