جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ربيع مرادي. مولي مراد. رجوع به ربيع... شود.

کلمات مشابه