جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ربيع بن سليمان بن داود مصري. مولي ازد، اعرج جيزي. صاحب شافعي. رجوع به ربيع... شود.

کلمات مشابه