جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) الرباطي المروزي شبويه. رجوع به عبدالله بن احمد مکني به ابومحمد و ملقب به شبويه... شود.

کلمات مشابه