جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) رامهرمزي (شيخ...) ابوعبدالله حسين بن علي بن ابراهيم. کاغذي بصيري را کتابي است در جواب دو مسئلهء رامهرمزي. (از ابن النديم).

کلمات مشابه