جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) ديمرتي. رجوع به قاسم بن محمد اصفهاني ديمرتي مکني به ابومحمد... شود.

کلمات مشابه