جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) دُقَيْقي. از فضلاي متأخر عراق از شاگردان جمالي بدوي. او از جمالي و از ابن ام مشرف حديث شنيده است.

کلمات مشابه