جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) دعوان بن علي بن حماد جبائي. از مردم جُبّا قريه اي به نهروان يکي از کبار قراء عراق. رجوع به دعوان بن علي... شود.

کلمات مشابه