جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) داودبيک غازي. رجوع بتاريخ بيهقي چ اديب ص 139 س 13 و حاشيهء دکتر غني بر همين کلمه شود.

کلمات مشابه