جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) داودبن علي بن خلف الاصفهاني. رجوع به داود... شود.

کلمات مشابه