جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) خوارزمي. رجوع به قاسم بن الحسين بن محمد الخوارزمي... شود.

کلمات مشابه