جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) خلف بن محمد بن علي بن حمدون. رجوع به خلف.... شود.

کلمات مشابه