جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) خلدي. رجوع به جعفربن محمد بن نصير الخلدي شود.

کلمات مشابه