جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) خلال. حسن بن محمد بن حسن بن علي. رجوع به حسن... شود.

کلمات مشابه