جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت آبخوردی در لغت نامه دهخدا

آبخوردی

[خوَرْ / خُرْ] (اِ مرکب) مَرَق. مَرَقه. گوشت آبه. نخوداب.

کلمات مشابه