جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حکم بن عيينه مولي لکنده. و برخي کنيت او را ابوعبدالله گفته اند. محدث است.

کلمات مشابه