جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حصين بن المنذر. و بعضي کنيت او را ابوساسان گفته اند. محدث است.

کلمات مشابه