جستجوی پیشرفته


تبلیغات

معنی لغت ابومحمد در لغت نامه دهخدا

ابومحمد

[اَ مُ حَمْ مَ] (اِخ) حسين بن مهران. پيشکار و نائب ابواحمد محمد بن محمودبن سبکتکين بود بجوزجانان در زمان محمود.

کلمات مشابه